Verkoopvoorwaarden

Laatst bijgewerkt: juni 2019

Cheapestgamestore.com ('wij' of 'ons') stelt producten beschikbaar voor aankoop via onze website en mobiele applicaties. Uw aankoop van een
Cheapestgamestore.com-product valt onder deze verkoopvoorwaarden ('voorwaarden'). Uw aankoop van een spel van een Verkoper, beschreven in Sectie 1.1 hieronder, wordt beheerst door de toepasselijke voorwaarden van die cadeaubon en deze Voorwaarden vervallen op het moment van een dergelijke aankoop. Uw gebruik van de
Cheapestgamestore.com-websites en mobiele applicaties vallen onder onze Servicevoorwaarden [zie http:// www.Cheapestgamestore.com /terms-of-service].

Deze voorwaarden zijn een juridische overeenkomst tussen u ('u' of 'uw') en
Cheapestgamestore.com. Door te kopen Cheapestgamestore.com-producten en / of klikken om deze voorwaarden te 'accepteren' wanneer die optie aan u beschikbaar wordt gesteld, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u geen aankopen doen
Cheapestgamestore.com.

Cheapestgamestore.com behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde en naar eigen goeddunken te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Als we wijzigingen aanbrengen in deze voorwaarden, zullen we dergelijke wijzigingen melden door dergelijke wijzigingen op onze websites of mobiele applicaties te plaatsen en de datum 'Laatst bijgewerkt' bovenaan deze voorwaarden bij te werken. We raden u aan om deze voorwaarden elke keer dat u een aankoop doet door te nemen Cheapestgamestore.com om ervoor te zorgen dat u de voorwaarden begrijpt die van toepassing zijn op een dergelijke aankoop. Uw voortgezet gebruik van
Cheapestgamestore.com-producten geeft aan dat u akkoord gaat met eventuele wijzigingen in de voorwaarden.

Contact opnemen Cheapestgamestore.com is mogelijk via live-chat en e-mail: Contact @cheapestgamestore.com of support @cheapestgamestore.nl


1. Cheapestgamestore.com Producten

1.1 PlayStation-gebruikersaccount met digitale games. Met onze websites en mobiele applicaties kun je PlayStation-gebruikersaccounts met digitale games kopen en verkopen. Het Playstation-account zal in eerste instantie een of meer digitale games of applicaties bevatten.

Spelverkoper voorwaarden en aansprakelijkheid. Game (s) die via onze websites of mobiele applicaties zijn gekocht, worden uitgegeven en geactiveerd door deelnemende derde partijen, detailhandelaren en verkopers (gezamenlijk 'leveranciers' genoemd). Uw aankoop van elk account wordt beheerst door bepaalde voorwaarden die zijn vastgesteld door de uitgevende leverancier. Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving in uw rechtsgebied en het promotionele karakter van bepaalde cadeaukaarten, kunnen leveranciers, naast andere beperkingen en vereisten, vervaldatums voor dergelijke cadeaubonnen vaststellen. U dient alle toepasselijke algemene voorwaarden van de leverancier te lezen en bekend te maken voordat u een game koopt. Als u vragen heeft over de toepasselijke leveranciersvoorwaarden, neem dan contact op met de uitgevende leverancier.

Als uitgevers van de spellen, leveranciers (en niet Cheapestgamestore.com) zijn volledig verantwoordelijk voor alle aspecten van hun programma's. Leveranciers zijn ook verantwoordelijk voor alle aansprakelijkheden, schade en kosten die u of een andere klant lijdt in verband met uw aankoop en gebruik van hun spel. Terwijl Cheapestgamestore.com streeft ernaar om samen te werken met gerenommeerde en geverifieerde leveranciers, Cheapestgamestore.com is niet aansprakelijk voor (i) de verkoop van producten of diensten aan u door een leverancier door het gebruik van een spel; en (ii) het niet nakomen van de continuïteit van de ondersteuning voor een Game door een Verkoper. U hoeft alleen naar de leverancier te zoeken voor een oplossing in verband met de voorgaande problemen.

Gebruikersaccountfouten. We proberen zo nauwkeurig mogelijk te zijn en fouten op de producten die we verkopen te elimineren; echter, Cheapestgamestore.com verklaart of garandeert niet dat een gebruikersaccount en informatie over het gebruikersaccount (inclusief de beschrijving, leveranciersinformatie of prijsinformatie) correct, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. In het geval van een fout, in een orderbevestiging, bij het verwerken van een aankoop van een gebruikersaccount of anderszins, behouden we ons het recht voor om een ​​dergelijke fout te corrigeren en uw bestelling dienovereenkomstig te herzien (inclusief het in rekening brengen van de juiste prijs) of om de bestelling te annuleren en elk bedrag terug te betalen opgeladen.

2. disclaimers

Naast de disclaimers, beperkingen op aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen uiteengezet in de Servicevoorwaarden, die van toepassing zijn op deze Voorwaarden en hierin zijn opgenomen door deze referentie, doet u afstand van en geeft u vrij Cheapestgamestore.com en haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, werknemers en agenten van enige aansprakelijkheid, schade en kosten die voortvloeien uit of verband houden met (i) uw verlies of diefstal van Cheapestgamestore.com product; en (ii) elke handeling of weglating van een leverancier in verband met een gebruikersaccount die hij aanbiedt.Met respect voor de Cheapestgamestore.com-producten, het risico op verlies en het eigendom van dergelijke producten gaan over op u wanneer u uw aankoop van het betreffende product voltooit. Cheapestgamestore.com is niet verantwoordelijk voor schade of verlies als gevolg van diefstal of verlies Cheapestgamestore.com product of enig gebruik van uw Cheapestgamestore.com-product zonder uw toestemming. Cheapestgamestore.com is niet verantwoordelijk voor het vervangen van uw beschadigde of verloren Cheapestgamestore.com-product.Cheapestgamestore.com en haar licentiehouders, gelieerde ondernemingen en licentiegevers geven geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de Cheapestgamestore.com-producten, inclusief maar niet beperkt tot enige expliciete of impliciete garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.Alles Cheapestgamestore.com-producten zijn vrij overdraagbaar binnen de VS en wereldwijd,

Deze disclaimers en beperkingen zijn al dan niet van toepassing op u en zijn ongeldig indien verboden.

3. Betalingsmogelijkheden

Wanneer u een aankoop doet op de websites of een mobiele applicatie, Cheapestgamestore.com accepteert verschillende vormen van betaling, waaronder via Betaalkaart, PayPal, Apple Pay, Google Wallet en Bitcoin. Tenzij anders aangegeven, is de nominale waarde van de Cheapestgamestore.com-product wordt volledig gefactureerd op het moment van aankoop, en Cheapestgamestore.com biedt de Cheapestgamestore.com-product. Door de aankoop te doen, erkent u dat u gemachtigd bent om de aangegeven Betaalkaart of andere betaalmethode te gebruiken en geeft u ons toestemming om uw bestelling te belasten met die Betaalkaart of andere betaalmethode. Wanneer u uw betalingsgegevens opgeeft, geeft u ons (of een externe betalingsverwerker) toestemming om uw betaling en gerelateerde informatie te verwerken en op te slaan. In het geval dat de betaalkaart of een andere betalingsmethode die u aanwijst niet kan worden geverifieerd, ongeldig is of anderszins niet acceptabel is, kunnen we uw bestelling automatisch opschorten of annuleren. Er kunnen verwerkingskosten voor de betaalkaart in rekening worden gebracht, zelfs als de betaalkaart is verlopen of tegen de tijd is gewijzigd Cheapestgamestore.com dient de kosten in. U bent verantwoordelijk voor het oplossen van problemen die we tegenkomen om door te gaan met uw bestelling.

4. Belastingen

Met betrekking tot het gebruikersaccount dat u op de website of mobiele applicaties koopt, omvat het betaalde bedrag voor een gebruikersaccount geen omzetbelasting, belasting over de toegevoegde waarde of gebruiksbelasting, die u afzonderlijk in rekening kan worden gebracht door de toepasselijke leverancier op het moment dat u producten of diensten van de leverancier kopen met behulp van het gebruikersaccount.

5. Cheapestgamestore.com-punten

Je zal verdienen Cheapestgamestore.com Punten bij aankoop van een Cheapestgamestore.com-product. Zie de Servicevoorwaarden [op http: //Cheapestgamestore.com / terms-of-service] voor details.

6. Annuleringen; Geen retourzendingen

Alle aankopen op websites of mobiele applicaties zijn definitief. Gekochte gebruikersaccounts kunnen niet worden geretourneerd en niet worden gerestitueerd, op voorwaarde echter dat als een gebruikersaccount niet functioneert, we naar eigen goeddunken het aankoopbedrag van het gebruikersaccount kunnen terugbetalen of het defecte gebruikersaccount kunnen vervangen door een alternatief Gebruikersaccount of met producten of diensten van gelijke waarde. Als u vragen of problemen heeft met uw bestelling, neem dan contact op met support @Cheapestgamestore.com

7. Uitgesloten gebruikers en gebieden

U mag geen aankopen doen bij Cheapestgamestore.com als u zich (i) bevindt in, onder controle staat van of een onderdaan of inwoner bent van een land waar de Verenigde Staten goederen of diensten onder embargo heeft; (ii) geïdentificeerd als een 'Specially Designated Nationality' of (iii) geplaatst op het Amerikaanse Ministerie van Handel is de Denied Persons List of Entity Listî of enige andere Amerikaanse exportcontrolelijst.

8. Privacy

Raadpleeg ons privacybeleid voor informatie over hoe we informatie en gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken [zie http: //Cheapestgamestore.com / privacy].

9. Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze voorwaarden als onwettig, nietig of om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt beschouwd, wordt die bepaling als scheidbaar van deze voorwaarden beschouwd en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

10. verwerping

De handhaving van de voorwaarden is uitsluitend naar eigen goeddunken en ons falen om een ​​bepaling in sommige gevallen af ​​te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van ons recht om een ​​dergelijke bepaling in andere gevallen af ​​te dwingen.

11. Alle spellen zijn in het Engels. Als je wilt weten of deze game in andere talen beschikbaar is, neem dan contact op met onze Live Chat-ondersteuning VOORDAT je koopt. U hebt geen recht op restitutie omdat het spel de door u gewenste taal niet ondersteunt als u niet eerder door onze operators is bevestigd dat het spel het ondersteunt.

12. Garantie

a) Alle spellen hebben 1 jaar garantie. Als de klant de login-id (e-mail) van het spelaccount wijzigt of authenticatie in twee stappen of de XBOX-toegangssleutel inschakelt, vervalt de garantie.

b) Als het spel wordt gekocht om te worden doorverkocht, is de garantie 15 dagen vanaf het moment van aankoop.

13. Neem contact met ons op

Als u vragen of opmerkingen heeft over deze voorwaarden of de
Cheapestgamestore.com-producten kunt u contact met ons opnemen via: support @Cheapestgamestore.com of neem contact op met onze Live Chat-ondersteuning via de knop op onze hoofdpagina.

Aanvullende voorwaarden; EULAs

Wanneer u G2A Pay-services gebruikt door G2A.COM Limited (hierna de "G2A Pay-serviceprovider" genoemd) gebruikt om een ​​aankoop te doen op onze website, wordt de verantwoordelijkheid voor uw aankoop eerst overgedragen aan G2A.COM Limited voordat deze wordt geleverd aan u. De G2A Pay-serviceprovider neemt, met onze hulp, de primaire verantwoordelijkheid voor betalings- en betalingsgerelateerde klantenservice. De voorwaarden tussen de G2A Pay-serviceprovider en klanten die gebruikmaken van de services van G2A Pay worden beheerst door afzonderlijke overeenkomsten en zijn niet onderworpen aan de voorwaarden op deze website.

Met betrekking tot klanten die aankopen doen via G2A Pay-serviceprovider, is (i) het privacybeleid van G2A Pay-serviceprovider van toepassing op alle betalingen en moet dit worden gecontroleerd voordat een aankoop wordt gedaan, en (ii) het restitutiebeleid van G2A Pay-serviceprovider. zijn van toepassing op alle betalingen, tenzij op voorhand uitdrukkelijk kennisgeving door de relevante leverancier aan kopers is gedaan. Bovendien kan het voor de aankoop van bepaalde producten vereist zijn dat shoppers akkoord gaan met een of meer Licentieovereenkomsten voor eindgebruikers (of "EULA's") die mogelijk aanvullende voorwaarden bevatten die zijn vastgesteld door de productleverancier in plaats van door ons of G2A Pay-serviceprovider. U bent gebonden aan elke EULA waarmee u akkoord gaat.

Wij en / of entiteiten die producten op onze website verkopen met behulp van G2A Pay-services zijn primair verantwoordelijk voor garantie-, onderhouds-, technische of productondersteunende services voor die producten. Wij en / of entiteiten die producten op onze website verkopen, zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor gebruikers voor alle verplichtingen in verband met de uitvoering van bestellingen en EULA's die zijn aangegaan door de eindgebruiker. De G2A Pay-serviceprovider is primair verantwoordelijk voor het vergemakkelijken van uw betaling.

U bent verantwoordelijk voor eventuele vergoedingen, belastingen of andere kosten in verband met de aankoop en levering van uw artikelen als gevolg van kosten die worden opgelegd door uw relatie met betalingsdienstaanbieders of de taken en belastingen die worden opgelegd door uw lokale douanebeambten of andere regelgevende instanties.

Voor vragen of geschillen over klantenservice kunt u contact met ons opnemen via e-mail op support @Cheapestgamestore.com

Vragen met betrekking tot betalingen via betaling door G2A Pay-serviceprovider moeten worden gericht aan support@g2a.com.

Waar mogelijk zullen we samenwerken met u en / of elke gebruiker die op onze website verkoopt, om eventuele geschillen die voortvloeien uit uw aankoop op te lossen.