Valuta:

The Last Of Us: Remastered - PS4

thumb-1920-408539
maxresdefault
thumb-1920-532407
the-last-of-us-1920x1200-remastered-ps4-pro-joel-ellie-3785
Play Video

The Last Of Us: Remastered - PS4

19,99 4,99

Op voorraad

Versie:

Dit product heeft een digitaal formaat. Meer info vind je op de FAQ- of Support-pagina

Digital Download Meisje in een jas

Regio:

Dit product zal wereldwijd werken

Wereldwijd Meisje in een jas

Garantie:

Dit product heeft 3 jaar garantie. Meer info op de FAQ- of Support-pagina

3 jaar Meisje in een jas

 • ONMIDDELLIJKE LEVERING, Nog maar 1 op voorraad!
 • 18 bestellingen in de afgelopen 30 dagen.
 • BESTE PRIJS wereldwijd gegarandeerd.
 • 3 JAAR GARANTIE, Probleem? We lossen het op.
 • SNELLE levering, de meeste spellen worden direct geleverd!
 • Wees veilig, Alleen de veiligste betaalmethoden. Spaar je geld!

The Last Of Us: Remastered - PS4


Remastered, The Last of Us on PlayStation 4 offers improved visuals and other upgrades to deliver a Next Gen experience.
An intense character-driven narrative from legendary developers Naughty Dog
Explore a horrific America forever changed by the pandemic
Learn to survive together as both hunter and hunted
Combat enemies powered by The Balance of Power AI system
The Last of Us Remastered will run in 1080p on PlayStation 4 and, thanks to the power provided, deliver enhanced visuals including higher resolution chacter models, improved lighting and shadows and upgraded textures to enhance the the world that Joel and Ellie must survive as their story unfolds.
The Last of Us comes from Naughty Dog, the critically-acclaimed creators of the Uncharted series. This is a tale that could not be further from the daredevil adventuring of Nathan Drake, but one that highlights the award-winning cinematic storytelling, performance capture, and high-production values that Naughty Dog have become famous for.
The Last of Us takes place in a bleak future, twenty years after a fungal infection has wiped out much of humanity, turning them in to mutated savages. Those who survived are not much better, with survivors huddled together in quarantined zones,  struggling and scavenging for the remaining food, weapons – and anything else they can get their hands on.
Joel is such a survivor, living a life of smuggling and black marketeering – and one with few morals. He’s hired to transport a teenage girl named Ellie across the country, but what seems like a simple job turns into a desperate and profound journey across what remains of America.
The Last of Us presents a familiar but dangerous United States, with Joel and Ellie experiencing a stunning but brutal country as they travel. Escaping their home in Boston, you’ll explore an America that has been thoroughly transformed over the last two decades. Nature has reclaimed much of the land, with overgrown plantlife further devastating the ruins of the cities you travel through.
The Last of Us offers classic survival gameplay with a sense of danger and fear that is not often seen in today’s games. Playing as Joel, you’ll need to learn to work together with Ellie if either of you are to survive this horrific landscape where food, ammo and other supplies are extremely limited. You’ll need to scavenge for what you need, craft weapons from what you can find and compete with other survivors in a land where the true limits of humanity will be tested – and where new threats are waiting at every turn.
You’ll need to combat both the infected savages and your fellow survivors. Like the best survival games, you’ll need to keep your wits about you and fight smart, avoiding encounters when you can and making every bullet, every shiv and every attack count. But your enemies will be fighting smart, too. Thanks to the Balance of Power AI system, your foes will constantly adapt, changing their behaviour based on your actions, the weapon they see you carrying, or how many of them are left to fight.
Read more
Video afspelen

PLAYSTATION PLUS

59,99 15,99
39,99 11,99
29,99 8,99

- Spaar je geld

- Speel op alle profielen

- Speel Multiplayer voor minder

The Last Of Us: Remastered - PS4

19,99 4,99

Op voorraad

The Last Of Us: Remastered - PS4

Versie:

Dit product heeft een digitaal formaat. Meer info vind je op de FAQ- of Support-pagina

Digital Download Meisje in een jas

Regio:

Dit product zal wereldwijd werken

Wereldwijd Meisje in een jas

Garantie:

Dit product heeft 3 jaar garantie. Meer info op de FAQ- of Support-pagina

3 jaar Meisje in een jas

 • ONMIDDELLIJKE LEVERING, Nog maar 1 op voorraad!
 • 18 bestellingen in de afgelopen 30 dagen.
 • BESTE PRIJS wereldwijd gegarandeerd.
 • 3 JAAR GARANTIE, Probleem? We lossen het op.
 • SNELLE levering, de meeste spellen worden direct geleverd!
 • Wees veilig, Alleen de veiligste betaalmethoden. Spaar je geld!

Geremasterd, The Last of Us op PlayStation 4 biedt verbeterde graphics en andere upgrades om een ​​Next Gen-ervaring te bieden.
Een intens personage-gedreven verhaal van de legendarische ontwikkelaars Naughty Dog
Verken een gruwelijk Amerika dat voor altijd is veranderd door de pandemie
Leer samen overleven als jager en als jacht
Bestrijd vijanden aangedreven door het Balance of Power AI-systeem
The Last of Us Remastered draait in 1080p op PlayStation 4 en levert dankzij de geleverde kracht verbeterde beelden, waaronder karakteristieke modellen met een hogere resolutie, verbeterde verlichting en schaduwen en verbeterde texturen om de wereld te verbeteren die Joel en Ellie moeten overleven naarmate hun verhaal zich ontvouwt.
The Last of Us komt van Naughty Dog, de veelgeprezen makers van de Uncharted-serie. Dit is een verhaal dat niet verder kan komen van de waaghalzige avonturen van Nathan Drake, maar een verhaal dat de bekroonde filmische verhalen, het vastleggen van prestaties en hoge productiewaarden benadrukt waar Naughty Dog beroemd om is geworden.
The Last of Us vindt plaats in een sombere toekomst, twintig jaar nadat een schimmelinfectie een groot deel van de mensheid heeft weggevaagd en hen heeft veranderd in gemuteerde wilden. Degenen die het hebben overleefd, zijn niet veel beter, met overlevenden die in quarantainezones ineengedoken zitten en worstelen en op zoek gaan naar het resterende voedsel, wapens - en al het andere dat ze kunnen bemachtigen.
Joel is zo'n overlevende, leeft een leven van smokkel en zwarte handel - en een met weinig moraal. Hij is ingehuurd om een ​​tienermeisje met de naam Ellie door het hele land te vervoeren, maar wat een simpele klus lijkt, verandert in een wanhopige en diepgaande reis door wat er van Amerika overblijft.
The Last of Us presenteert een bekende maar gevaarlijke Verenigde Staten, waar Joel en Ellie een prachtig maar wreed land ervaren terwijl ze reizen. Ontsnap aan hun huis in Boston en verken een Amerika dat de afgelopen twee decennia grondig is getransformeerd. De natuur heeft een groot deel van het land teruggewonnen, met overwoekerd plantenleven dat de ruïnes van de steden waar je door reist verder verwoest.
The Last of Us biedt klassieke survival-gameplay met een gevoel van gevaar en angst dat niet vaak wordt gezien in de games van vandaag. Als je als Joel speelt, moet je leren samenwerken met Ellie als een van jullie dit gruwelijke landschap wil overleven, waar voedsel, munitie en andere voorraden uiterst beperkt zijn. Je moet op zoek gaan naar wat je nodig hebt, wapens maken van wat je kunt vinden en concurreren met andere overlevenden in een land waar de echte grenzen van de mensheid zullen worden getest - en waar elke keer nieuwe bedreigingen wachten.
Je moet zowel de geïnfecteerde wilden als je mede-overlevenden bestrijden. Net als de beste survivalgames, moet je je hoofd erbij houden en slim vechten, ontmoetingen vermijden wanneer je kunt en elke kogel, elke shiv en elke aanval tellen. Maar je vijanden zullen ook slim vechten. Dankzij het Balance of Power AI-systeem zullen je vijanden zich voortdurend aanpassen, hun gedrag veranderen op basis van je acties, het wapen dat ze je zien dragen of hoeveel van hen er nog moeten vechten.
Lees meer
geavanceerde scheidingslijn
geavanceerde scheidingslijn

The Last Of Us: Remastered - PS4

19,99 4,99

Op voorraad