Valuta:

Resident Evil 3 - PS4

1057557
1070144
1067894
resident-evil-3-4k-2020-9s
Play Video

Resident Evil 3 - PS4

44,99 24,49

Op voorraad

Versie:

Dit product heeft een digitaal formaat. Meer info vind je op de FAQ- of Support-pagina

Digital Download Meisje in een jas

Regio:

Dit product zal wereldwijd werken

Wereldwijd Meisje in een jas

Garantie:

Dit product heeft 3 jaar garantie. Meer info op de FAQ- of Support-pagina

3 jaar Meisje in een jas

  • ONMIDDELLIJKE LEVERING, Nog maar 1 op voorraad!
  • BESTE PRIJS wereldwijd gegarandeerd.
  • 3 JAAR GARANTIE, Probleem? We lossen het op.
  • SNELLE levering, de meeste spellen worden direct geleverd!
  • Wees veilig, Alleen de veiligste betaalmethoden. Spaar je geld!

Resident Evil 3 - PS4


The remastering of the past
Initially born in the 90s, RESIDENT EVIL has done a very good job with reiterating the same glorious story of that killer horror game. Recapturing the tension that is built on Raccoon Island and the adrenaline that builds up while roaming around the city filled with monsters in order to complete the mission you were given has a nice touch of old and new blended together.
When you realize that elements of the past are really defining your present, you come to acknowledge that every step that you have made so far determines who you are and where you are today. It is odd though to see that some choices that you made are so relevant for the present that you feel like playing the 90s game but with all capabilities and pleasantries of 2020.
Maybe it is destiny, or maybe it is our mission in the word, but RESIDENT EVIL 3 is definitely the choice of horror that you have to pick when in search of something both oldish but in style nevertheless.
Gameplay
When it comes to the facilities of the action itself, RESIDENT EVIL 3 comes with more focus on what is really important. It has a bold approach and is less pointed on the puzzle-solving quests of past editions and more leaned towards action, shooting, and killing. The ammo is more abundant and the environments of Raccoon City are not as creepy and terrifying. The visuals overall are quite another confirmation that Capcom is doing a great job with all the futuristic details of combat and movement, so it gives an overall pleasant feeling of real when played.
If you wish to immerse in the lost island Raccoon and want to relive the story of Jill it is the best choice of game. RESIDENT EVIL 3 gives the incredible feeling of being ever threatened by something that appears to be undefeatable. Similar to what we are all living right now, the every-day threat follows us everywhere and we have to be precautious and fight at every step the monster danger that is about to kill Jill. What do you do? What are your strategies to win all the boss combats and what sacrifices are you willing to make in order to save your skin and complete your mission?
The amazing RESIDENT EVIL 3 provokes you to face your past and make use of all that your destiny has prepared for you. In the face of evil, you are bound to find all the resources you need and make the best of your life and of the mission on this planet.
Story
The protagonist Jill Valentine is faced with a more interesting threat that in the previous iterations of the game, called The Nemesis. It is a creature that has been designed to induce fear and use horror to kill, so Jill is on a mission to escape Raccoon City and find her way to her superior that has sent her in this dangerous adventure.
The plot is captivating, though not very different from the previous RESIDENT EVIL stories, but keeps the adrenaline pumping and is a must on your gaming shopping list.

 

Resident Evil 3 is set amidst the nightmarish outbreak of the t-virus, a biological weapon developed by the pharmaceutical company umbrella Corporation. The game marks the debut Resident Evil 3 is set amidst the nightmarish outbreak of the t-virus, a biological weapon developed by the pharmaceutical company umbrella Corporation. The game marks the debut of nemesis – a towering humanoid Bio weapon designed for both brutality and high-functioning intelligence – whose dogged hunt of S.T.A.R.S. Member Jill Valentine made him an icon of the Resident Evil series. Armed with an arsenal of high-powered weaponry and wrapped in a black suit to hide his mutilated features, nemesis will maim, pulverize or destroy any obstacle on the path to his target.of nemesis – a towering humanoid Bio weapon designed for both brutality and high-functioning intelligence – whose dogged hunt of S.T.A.R.S. Member Jill Valentine made him an icon of the Resident Evil series. Armed with an arsenal of high-powered weaponry and wrapped in a black suit to hide his mutilated features, nemesis will maim, pulverize or destroy any obstacle on the path to his target.

Jill’s harrowing escape takes place in the panic-stricken hours leading up to and following the events of the acclaimed best-selling Resident Evil 2.

Manipulate the environment and Wield a deck of cards to place vicious creatures, set traps and weaponized security cameras to snare hapless survivors.

In turn, four survivors must effectively work together, making the most of a variety of weapons and each player’s unique special abilities, to stand a chance of escaping the experiment before time runs out.

Intense combat and puzzle solving combine to deliver the heart-pounding final chapter of Raccoon city’s collapse.

Read more
Video afspelen

PLAYSTATION PLUS

59,99 15,99
29,99 8,99
39,99 11,99

- Spaar je geld

- Speel op alle profielen

- Speel Multiplayer voor minder

Resident Evil 3 - PS4

44,99 24,49

Op voorraad

Resident Evil 3 - PS4

Versie:

Dit product heeft een digitaal formaat. Meer info vind je op de FAQ- of Support-pagina

Digital Download Meisje in een jas

Regio:

Dit product zal wereldwijd werken

Wereldwijd Meisje in een jas

Garantie:

Dit product heeft 3 jaar garantie. Meer info op de FAQ- of Support-pagina

3 jaar Meisje in een jas

  • ONMIDDELLIJKE LEVERING, Nog maar 1 op voorraad!
  • BESTE PRIJS wereldwijd gegarandeerd.
  • 3 JAAR GARANTIE, Probleem? We lossen het op.
  • SNELLE levering, de meeste spellen worden direct geleverd!
  • Wees veilig, Alleen de veiligste betaalmethoden. Spaar je geld!


De remastering van het verleden
Oorspronkelijk geboren in de jaren 90, heeft RESIDENT EVIL uitstekend werk verricht door hetzelfde glorieuze verhaal van dat geweldige horrorspel te herhalen. Het heroveren van de spanning die is opgebouwd op Raccoon Island en de adrenaline die opbouwt terwijl je door de stad dwaalt vol met monsters om de missie die je hebt gekregen te voltooien, heeft een mooi vleugje oud en nieuw samengevoegd.
Wanneer je je realiseert dat elementen uit het verleden je heden echt bepalen, ga je erkennen dat elke stap die je tot dusver hebt gemaakt, bepaalt wie je bent en waar je nu bent. Het is echter vreemd om te zien dat sommige keuzes die je hebt gemaakt zo relevant zijn voor het heden dat je zin hebt om het spel uit de jaren 90 te spelen, maar met alle mogelijkheden en beleefdheden van 2020.
Misschien is het het lot, of misschien is het onze missie in het woord, maar RESIDENT EVIL 3 is absoluut de keuze voor horror die je moet kiezen wanneer je op zoek bent naar iets dat zowel ouderwets als toch in stijl is.
gameplay
Als het gaat om de faciliteiten van de actie zelf, komt RESIDENT EVIL 3 met meer focus op wat echt belangrijk is. Het heeft een gedurfde aanpak en is minder gericht op het oplossen van puzzels van eerdere edities en meer gericht op actie, schieten en doden. De munitie is overvloediger en de omgevingen van Raccoon City zijn niet zo griezelig en angstaanjagend. De beelden zijn over het algemeen een andere bevestiging dat Capcom geweldig werk levert met alle futuristische details van gevechten en bewegingen, dus het geeft een algeheel aangenaam gevoel van echt wanneer het wordt gespeeld.
Als je je wilt onderdompelen in het verloren eiland Raccoon en het verhaal van Jill opnieuw wilt beleven, is dit de beste spelkeuze. RESIDENT EVIL 3 geeft het ongelooflijke gevoel ooit bedreigd te worden door iets dat onverslaanbaar lijkt. Net zoals we nu allemaal leven, volgt de dagelijkse bedreiging ons overal en we moeten voorzichtig zijn en bij elke stap het monstergevaar bestrijden dat op het punt staat Jill te doden. Wat doe je? Wat zijn je strategieën om alle eindbaasgevechten te winnen en welke opofferingen ben je bereid te doen om je huid te redden en je missie te voltooien?
De verbazingwekkende RESIDENT EVIL 3 provoceert je om je verleden onder ogen te zien en gebruik te maken van alles wat je lot voor je heeft voorbereid. In het licht van het kwaad zul je ongetwijfeld alle middelen vinden die je nodig hebt en het beste uit je leven en de missie op deze planeet halen.
Verhaal
De hoofdrolspeler Jill Valentine wordt geconfronteerd met een interessantere bedreiging dan in de vorige iteraties van het spel, genaamd The Nemesis. Het is een wezen dat is ontworpen om angst op te wekken en horror te gebruiken om te doden, dus Jill is op een missie om Raccoon City te ontsnappen en haar weg te vinden naar haar superieur die haar in dit gevaarlijke avontuur heeft gestuurd.
De plot is boeiend, hoewel niet heel anders dan de vorige RESIDENT EVIL-verhalen, maar zorgt ervoor dat de adrenaline blijft stromen en is een must op je gaming-boodschappenlijstje.

Resident Evil 3 speelt zich af in de nachtmerrieachtige uitbraak van het t-virus, een biologisch wapen dat is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Umbrella Corporation. De game markeert het debuut van Resident Evil 3, te midden van de nachtmerrieachtige uitbraak van het t-virus, een biologisch wapen dat is ontwikkeld door het farmaceutische bedrijf Umbrella Corporation. De game markeert het debuut van aartsvijand - een torenhoog humanoïde Bio-wapen ontworpen voor zowel brutaliteit als hoogfunctionerende intelligentie - wiens jacht op STARS-lid Jill Valentine hem een ​​icoon maakte van de Resident Evil-serie. Gewapend met een arsenaal aan krachtige wapens en gehuld in een zwart pak om zijn verminkte trekken te verbergen, zal de aartsvijand elk obstakel op het pad naar zijn doelwit verminken, verpulveren of vernietigen. hoogfunctionerende intelligentie - wiens doorgedreven jacht op STARS-lid Jill Valentine hem een ​​icoon maakte van de Resident Evil-serie. Gewapend met een arsenaal aan krachtige wapens en gehuld in een zwart pak om zijn verminkte gelaatstrekken te verbergen, zal de aartsvijand elk obstakel op het pad naar zijn doelwit verminken, verpulveren of vernietigen.

Jills schrijnende ontsnapping vindt plaats in de paniekerige uren voorafgaand aan en na de gebeurtenissen van de veelgeprezen bestverkopende Resident Evil 2.

Manipuleer de omgeving en gebruik een spel kaarten om vicieuze wezens te plaatsen, valstrikken en bewapende beveiligingscamera's te plaatsen om ongelukkige overlevenden te strikken.

Op hun beurt moeten vier overlevenden effectief samenwerken, waarbij ze optimaal gebruik maken van een verscheidenheid aan wapens en de unieke speciale vaardigheden van elke speler, om een ​​kans te maken om aan het experiment te ontsnappen voordat de tijd om is.

Intense gevechten en het oplossen van puzzels vormen samen het bloedstollende laatste hoofdstuk van de ineenstorting van Raccoon City.

Lees meer
geavanceerde scheidingslijn
geavanceerde scheidingslijn

Resident Evil 3 - PS4

44,99 24,49

Op voorraad