Valuta:

Grand Theft Auto V (GTA 5) - PS4

grand-theft-auto-v-videogames-gta-v-wallpaper
64816
Gta 5 Wallpapers Wallpaper Cave Gta 5 Wallpaper - vidur.net
grand_theft_auto_v-21
Play Video

Grand Theft Auto V (GTA 5) - PS4

24,99 8,49

Op voorraad

Versie:

Dit product heeft een digitaal formaat. Meer info vind je op de FAQ- of Support-pagina

Digital Download Meisje in een jas

Regio:

Dit product zal wereldwijd werken

Wereldwijd Meisje in een jas

Garantie:

Dit product heeft 3 jaar garantie. Meer info op de FAQ- of Support-pagina

3 jaar Meisje in een jas

 • ONMIDDELLIJKE LEVERING,
 • 29 bestellingen in de afgelopen 30 dagen.
 • BESTE PRIJS wereldwijd gegarandeerd.
 • 3 JAAR GARANTIE, Probleem? We lossen het op.
 • SNELLE levering, de meeste spellen worden direct geleverd!
 • Wees veilig, Alleen de veiligste betaalmethoden. Spaar je geld!

Grand Theft Auto V (GTA 5) - PS4

GTA Online, the multiplayer component of GTA 5 launched October 1, 2013. GTA Online was free to play for everyone who purchased a copy of GTA 5. GTA Online was enabled by a software download patch.

GTA Online World

GTA Online is a dynamic and persistent online world for sixteen players. The game will let you and friends team up to tackle missions, activities, and ambient events, as well as competing with others in more traditional game modes.
The events of GTA Online take place before the events of GTA 5. Certain characters from the single-player campaign hold a prominent place in the GTA Online story and universe.


Characters

GTA Online players create a character and customize their appearance, stats, property and Vehicles. As characters gain experience, their Ranking and Reputation increase.

Activities

GTA Online contains an enormous number of interactive activities. Players will be able to take part in a scripted Story Mode, and step in and out at will to engage in interactive and multiplayer encounters.
Players can engage in criminal Jobs with the assistance of other Crew Members. Crews can also join together to play Sports, compete in Races, and hang out.
GTA Online also includes Deathmatch and Team Deathmatch modes.

Ranking Up

Players in GTA Online will rank up by completing various Jobs. Getting kills while on a mission will also yield small amounts of RP. As players accumulate points, they will begin to level up.
As you level up, players will begin unlocking more customization options available at the different stores found online. New weapons will become available also, allowing you to better outfit yourself for harder missions you may also obtain.

Crews

Players will be able to form Crews with other online players. Crews allow members to collaborate on crimes and activities and increase Reputation more efficiently.

Dynamic Events

Dynamic Events will occur across San Andreas in GTA Online. Among these are Crate Drops, supply crates full of wealth which drop from the sky and may be claimed or battled over by passersby. Armored Cars and stores will be available to rob, and some cars may be stolen for cash.

Properties

Player Properties can be purchased with online cash. Each player may own a single property at a time, with more expensive properties allowing more Vehicle Storage) and amenities.

Bounties

GTA Online players may solicit Bounties against one another. Bounties are cash payments offered as reward for the execution of a rival.


ATMs and Cash

GTA Online players will have the opportunity to deposit their cash at ATM machines or from their cell phone, protecting their earnings from theft by other players.
Read more
Video afspelen

PLAYSTATION PLUS

29,99 8,99
39,99 11,99
59,99 15,99

- Spaar je geld

- Speel op alle profielen

- Speel Multiplayer voor minder

Grand Theft Auto V (GTA 5) - PS4

24,99 8,49

Op voorraad

Grand Theft Auto V (GTA 5) - PS4

Versie:

Dit product heeft een digitaal formaat. Meer info vind je op de FAQ- of Support-pagina

Digital Download Meisje in een jas

Regio:

Dit product zal wereldwijd werken

Wereldwijd Meisje in een jas

Garantie:

Dit product heeft 3 jaar garantie. Meer info op de FAQ- of Support-pagina

3 jaar Meisje in een jas

 • ONMIDDELLIJKE LEVERING,
 • 29 bestellingen in de afgelopen 30 dagen.
 • BESTE PRIJS wereldwijd gegarandeerd.
 • 3 JAAR GARANTIE, Probleem? We lossen het op.
 • SNELLE levering, de meeste spellen worden direct geleverd!
 • Wees veilig, Alleen de veiligste betaalmethoden. Spaar je geld!
GTA Online, de multiplayercomponent van GTA 5, gelanceerd op 1 oktober 2013. GTA Online was gratis om te spelen voor iedereen die een exemplaar van GTA 5 heeft gekocht. GTA Online werd mogelijk gemaakt door een softwaredownloadpatch.

GTA Online Wereld

GTA Online is een dynamische en aanhoudende online wereld voor zestien spelers. Met de game kunnen jij en je vrienden samenwerken om missies, activiteiten en ambient-evenementen aan te pakken, en met anderen te concurreren in meer traditionele gamemodi.
De evenementen van GTA Online vinden plaats vóór de evenementen van GTA 5. Bepaalde personages uit de campagne voor één speler nemen een prominente plaats in in het verhaal en universum van GTA Online.


Personages

GTA Online-spelers creëren een personage en passen hun uiterlijk, statistieken, eigendommen en voertuigen aan. Naarmate personages ervaring opdoen, nemen hun ranking en reputatie toe.

Activiteiten

GTA Online bevat een enorm aantal interactieve activiteiten. Spelers kunnen deelnemen aan een script-verhaalmodus en naar believen in- en uitstappen om deel te nemen aan interactieve en multiplayer-ontmoetingen.
Spelers kunnen deelnemen aan criminele banen met de hulp van andere bemanningsleden. Bemanningen kunnen ook samenkomen om te sporten, te strijden in races en rond te hangen.
GTA Online bevat ook de modi Deathmatch en Team Deathmatch.

Omhoog gerangschikt

Spelers in GTA Online wordt gerangschikt door het voltooien van verschillende taken. Kills krijgen tijdens een missie levert ook kleine hoeveelheden RP op. Naarmate spelers punten verzamelen, gaan ze een niveau omhoog.
Naarmate je hoger komt, zullen spelers meer aanpassingsopties ontgrendelen die beschikbaar zijn in de verschillende online winkels. Er zullen ook nieuwe wapens beschikbaar komen, zodat je jezelf beter kunt uitrusten voor moeilijkere missies die je ook kunt krijgen.

Crews

Spelers kunnen Crews vormen met andere online spelers. Crews stellen leden in staat om samen te werken aan misdaden en activiteiten en de reputatie efficiënter te vergroten.

Dynamische evenementen

Dynamische evenementen zullen plaatsvinden in San Andreas in GTA Online. Hiertoe behoren kratdruppels, voorraadkratten vol rijkdom die uit de lucht vallen en door voorbijgangers kunnen worden opgeëist of bevochten. Er zullen pantserwagens en winkels beschikbaar zijn om te beroven, en sommige auto's kunnen voor geld worden gestolen.

WONINGAANBOD

Spelerseigenschappen kunnen worden gekocht met online contant geld. Elke speler mag één eigendom tegelijk bezitten, met duurdere eigendommen die meer voertuigopslag mogelijk maken) en voorzieningen.

bounties

GTA Online-spelers kunnen premies tegen elkaar vragen. Premies zijn contante betalingen die worden aangeboden als beloning voor de uitvoering van een rivaal.


Geldautomaten en contant geld

GTA Online-spelers krijgen de mogelijkheid om hun geld te storten bij geldautomaten of vanaf hun mobiele telefoon, om hun inkomsten te beschermen tegen diefstal door andere spelers.
Lees meer
geavanceerde scheidingslijn
geavanceerde scheidingslijn

Grand Theft Auto V (GTA 5) - PS4

24,99 8,49

Op voorraad