PRIVACYBELEID


De particuliere onderneming (gezamenlijk de "CheapestGameStore”) Respecteer uw privacyrechten en erken het belang van de bescherming van de persoonlijke informatie (zoals hieronder gedefinieerd) die u aan ons verstrekt. Dit privacybeleid beschrijft hoe het bedrijf de persoonlijke informatie die u ons verstrekt via de websites van het bedrijf en via telefoon- of e-mailcommunicatie die u mogelijk met ons heeft, verzamelt, opslaat en gebruikt. Dit privacybeleid beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot het gebruik door het bedrijf van de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, en de acties die u kunt ondernemen om toegang te krijgen tot deze informatie en het bedrijf te verzoeken deze te corrigeren of te verwijderen. Geabonneerd in het register voor gegevensbescherming met nummer: 22620

TOESTEMMING


Door de websites van het bedrijf te gebruiken, erkent u dat u dit privacybeleid hebt gelezen en stemt u in met de hierin beschreven praktijken met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van de door u aan ons verstrekte persoonlijke informatie. Dit is het volledige en exclusieve privacybeleid van het bedrijf en vervangt alle eerdere versies. We behouden ons het recht voor om dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen in overeenstemming met de voorwaarden hierin.Daarom raden we u aan deze pagina vaak te bezoeken, dit privacybeleid regelmatig te lezen en op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

INFORMATIE COLLECTIE EN GEBRUIK


"Persoonlijke informatie" betekent informatie die u als een specifieke persoon kan identificeren, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of andere contactgegevens, zowel op het werk als thuis. Op alle websites van het bedrijf die persoonlijke informatie verzamelen, beschrijven we specifiek welke informatie nodig is om u het product, de dienst of de functie te kunnen leveren die u hebt aangevraagd. We verzamelen persoonlijke informatie wanneer u contact met ons opneemt, wanneer u zich bij ons registreert, wanneer u onze producten en diensten gebruikt, wanneer u een bestelling bij ons plaatst, wanneer u onze websites of websites van bepaalde partners van het Bedrijf bezoekt, en wanneer u voert promoties en loterijen in.

NIEUWSBRIEVEN


Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief (s) van het bedrijf, gebruiken we uw naam en e-mailadres om de nieuwsbrieven naar u te verzenden.

OVERIGE INFORMATIE VERZAMELD


Sommige informatie kan automatisch worden verzameld telkens wanneer u de websites van het bedrijf bezoekt, zoals cookies en computerinformatie. Bovendien kan informatie worden verzameld uit andere onafhankelijke bronnen van derden. We verzamelen ook informatie over welke pagina's u bezoekt op deze site. Deze sitebezoekgegevens worden alleen geïdentificeerd door een unieke URL.

COOKIES


Het bedrijf gebruikt zowel sessie-ID-cookies als permanente cookies als onderdeel van de interactie met uw browser. Een cookie is een alfanumerieke identificatie (een bestand) die de websites van het bedrijf via een webbrowser naar de harde schijf van uw computer overbrengen, zodat de systemen uw browser kunnen herkennen voor archiveringsdoeleinden. Een sessie-ID-cookie vervalt wanneer u uw browser sluit, terwijl een permanente cookie gedurende langere tijd op uw harde schijf blijft staan. We gebruiken sessie-ID cookies om het u gemakkelijker te maken om door onze websites te navigeren. We gebruiken permanente cookies om te identificeren en bij te houden welke delen van de website u het vaakst bezoekt. We gebruiken ook permanente cookies in delen van de website waar u zich moet registreren en waar u de informatie die u ziet kunt aanpassen, zodat u uw voorkeuren niet meer dan één keer hoeft in te voeren.

Sommige zakenpartners van het bedrijf (bijv. Adverteerders) gebruiken cookies op de site. We hebben geen toegang tot of controle over deze cookies (zie 'Advertenties van derden' en 'Cookies van derden' hieronder). Dienovereenkomstig heeft dit privacybeleid alleen betrekking op het gebruik van cookies door het bedrijf en niet op het gebruik van cookies door adverteerders.

LOGBOEK BESTANDEN


Zoals voor de meeste websites geldt, verzamelt het bedrijf bepaalde informatie automatisch en slaat het deze op in logbestanden. Deze informatie omvat IP-adressen (internetprotocol), browsertype, internetprovider (ISP), verwijzende / afsluitende pagina's, besturingssysteem, datum- / tijdstempel en clickstream-gegevens. Het bedrijf gebruikt deze informatie om trends te analyseren, op fraude te screenen, de sites van het bedrijf te beheren, de bewegingen van gebruikers rond de websites te volgen en demografische informatie te verzamelen over het gebruikersbestand van het bedrijf als geheel.

INFORMATIE VAN DERDENBRONNEN


Om de services te verbeteren en de personalisatie te verbeteren, kan het bedrijf periodiek informatie over u verkrijgen van andere onafhankelijke externe bronnen en deze toevoegen aan onze accountgegevens. Als u bijvoorbeeld een site bezoekt waarop het bedrijf adverteert en door dergelijke advertenties klikt, kan het bedrijf cookies op uw computer plaatsen.

GEBRUIK VAN INFORMATIE


Het bedrijf verzamelt persoonlijke informatie om de nauwkeurigheid van uw naam, factuuradres, verzendadres, creditcardnummer en vervaldatum van de creditcard te verifiëren, om fraude te screenen, om u in rekening te brengen voor gekochte producten en diensten en om u te betalen voor producten en verkochte diensten. Het bedrijf gebruikt uw e-mailadres (sen) om indien nodig contact met u op te nemen over de status van uw bestelling en om u een bevestiging van aankoop / verkoopbevestiging en verzending van bestellingen te sturen.

VEILIGHEID


Het bedrijf beschermt de privacy en integriteit van de informatie die het verzamelt door gebruik te maken van geschikte administratieve protocollen, technische veiligheidsmaatregelen en fysieke beveiligingscontroles die zijn ontworpen om de toegang te beperken, de ongeoorloofde toegang, ongepaste openbaarmaking, wijziging of vernietiging van de informatie onder haar controle te beperken en te voorkomen. . Het bedrijf verzendt de informatie die door zijn externe serviceproviders wordt gebruikt voor de specifieke uitbestede operaties die hierboven zijn opgesomd via openbare en particuliere netwerken via erkende coderingstechnologieën, zoals door gebruik te maken van Secure Sockets Layer (SSL) -software, die de informatie die u invoert, codeert. Hoewel het bedrijf de hierboven beschreven procedures volgt om de persoonlijke informatie die aan het bedrijf is verstrekt te beschermen, is geen enkele manier van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig. Hoewel het bedrijf ernaar streeft om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kan het bedrijf de absolute veiligheid niet garanderen.

INTERNETFRAUDE


Het bedrijf heeft een nultolerantiebeleid voor internetfraude of elke poging om via illegale of heimelijke middelen toegang te krijgen tot of informatie over klanten of andere informatie op haar websites te verkrijgen. Het bedrijf werkt samen met lokale, nationale en internationale fraudeonderzoeksbureaus en gebruikt verschillende elektronische en andere middelen om frauduleuze activiteiten te ontmoedigen, op te sporen en te onderscheppen. Het bedrijf vervolgt agressief, voor zover de wet dit toelaat, de daders die zijn aangehouden voor het uitvoeren van frauduleuze activiteiten op haar website. Agentschappen waarmee de onderneming samenwerkt zijn: staats- en lokale politie-autoriteiten, het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation, Amerikaanse en internationale douane-instanties en Interpol.

KINDEREN


De sites van het bedrijf zijn niet bedoeld voor of gericht aan personen onder de 18 jaar. Het bedrijf koopt of verkoopt geen producten of diensten van of aan kinderen. Elke persoon die zijn informatie aan het bedrijf verstrekt via de websites van het bedrijf verklaart aan het bedrijf dat ze 18 jaar of ouder zijn.

WIJZIGINGEN IN DEZE VERKLARING


Het bedrijf zal dit privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken, telkens wanneer het de laatste bijgewerkte datum bovenaan het privacybeleid herzien en de aard van de herzieningen in de verklaring aangeven. Het bedrijf zal klanten op de hoogte stellen van materiële wijzigingen in deze verklaring via e-mail of door een prominente kennisgeving op zijn website te plaatsen.